USŁUGI LEŚNE

Wykonujemy usługi leśne w szerokim zakresie:

- pozyskanie i zrywka drewna

- hodowla i ochrona lasu

- odnowienia i pielęgnacja upraw

- rekultywacja gruntów rolnych

- wylesienia pod inwestycję

- koszenia i rekultywacja łąk